บ้านนาเจียง จ.เลย เลี้ยงไก่งวงแบบอินทรีย์


บ้านนาเจียง จ.เลย เลี้ยงไก่งวงแบบอินทรีย์

 

การริเริ่มดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์แบบผสมผสานของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่อินทรีย์บ้านนาเจียง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามแนวพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน ด้วยการให้ความรู้และสนับสนุนพันธุ์สัตว์เป็นการเบื้องต้น

ที่นี่มีการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน มีไก่ชี ไก่พื้นเมือง สุกรพันธุ์พื้นเมือง และไก่งวง โดยเฉพาะสัตว์ปีกจะเลี้ยงแบบเปิดด้วยการอาศัยพื้นที่แปลงเพาะปลูกพืชเป็นสถานที่เลี้ยงแทนการสร้างคอกขึ้นมากักขัง เป็นผลทำให้สัตว์ได้ออกกำลังกาย ไม่เครียด การเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ก็หมดไป มูลสัตว์ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเจริญเติบโตของต้นพืชอีกด้วยยังมาซึ่งความสนใจของเกษตรกรรายอื่น ๆ ต่างเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการเลี้ยงของตนเองที่บ้านอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดโครงการสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ โดยการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการนี้ พบว่ามีความน่าสนใจในกิจการของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงไก่งวงแบบอินทรีย์

ไก่งวงปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงอย่างแน่นอน เหมือนสัตว์เศรษฐกิจตัวอื่นๆ สำหรับไก่งวงที่นิยมเลี้ยงนั้นจะมี 2 ชนิด คือ ขนสีขาวล้วน และขนสีบรอนซ์ เปลือกไข่มีสีขาวนวลและมีจุดกระสีน้ำตาล

อายุไก่งวงจะให้ไข่ฟองแรกเมื่ออายุได้ 190 วัน น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรกจะอยู่ที่ประมาณ 3,500 กรัม ผลผลิตไข่ 75 ฟองต่อปี น้ำหนักเมื่ออายุ 16 สัปดาห์หากสมบูรณ์จะอยู่ที่ประมาณ 2.6 กิโลกรัม น้ำหนักเมื่ออายุ 20 สัปดาห์ 3.4 กิโลกรัม น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้จะอยู่ที่ 8.0 กิโลกรัม เพศเมีย 5.0 กิโลกรัม

ปัจจุบันตลาดไก่งวงกำลังดี ด้วยมีผู้นิยมรับประทานในเมนูอาหารหลายรายการมากยิ่งขึ้น.

Advertisements

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s