การให้อาหารไก่งวง


การให้อาหารไก่งวง

อาหารสำหรับไก่งวง

การเลี้ยงไก่งวงของเกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยเศษอาหารตามครัวเรือน และอาหารที่มีตามธรรมชาติในแต่ละฤดูกาลเป็นหลัก เช่น อาหารจากการเลี้ยงสุกร ผักตบชวา เมล็ดธัญพืช หญ้าธรรมชาติ ต้นกล้วย รำ ปลายข้าว แต่ก็มีเกษตรกรบางรายทีนำอาหารเหล่านี้ผสมกับอาหารสำเร็จรูป (ไก่เนื้อ-ไก่ไข่) ซึ่งก็จะทำให้ไก่งวงของเกษตรกรรายนั้นมีการเจริญเติบโตดีกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติ รำ ปลายข้าว อย่างเดียว และบางรายก็จะผสมอาหารตามสูตรอาหารที่ได้รับจากเอกชน หรือหน่วยงานราชการใช้เอง

อาหารไก่งวงระยะต่างๆ

อาหารไก่งวงระยะกก – ระยะเล็ก จำเป็นต้องใช้อาหารที่มีโภชนะครบถ้วน และมีความเข้มข้นของโปรตีน พลังงาน แร่ธาตุและวิตามิน เช่นอาหารผสมสำเร็จรูปที่ระบุโปรตีนไว้ไม่น้อยกว่า 19% ,17 % , 15% เพราะไก่งวงเป็นสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและจะเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรเนื่องจากเป็นอาหารที่มีคุณภาพราคาจึงสูง เกษตรกรจึงหันมาใช้อาหารที่มีคุณภาพต่ำลงมา ทำให้การเจริญเติบโตลูกไก่งวงชะงักในช่วงระยะเล็กซึ่ง ควรจะเป็นช่วงที่ลูกไก่งวงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

อาหารไก่งวงระยะรุ่น ไก่งวงหนุ่มสาวและไก่งวงพ่อ-แม่พันธุ์ ใช้อาหารที่มีระดับโปรตีน ลดต่ำลงมากว่าระยะกกและระยะเล็กตามลำดับเนื่องจากความต้องการอาหารคุณภาพดีลดลง ประกอบกับไก่งวงโตสามารถหาอาหารจำพวกวัชพืช และแมลงตามธรรมชาติได้บ้าง เกษตรกรส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจที่จะเริ่มต้นเลี้ยงไก่งวงโดยหาซื้อไก่งวงรุ่น – โต มาเลี้ยง แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของครัวเรือนนั้นๆ มีความสมบูรณ์ของอาหารธรรมชาติมากน้อยเพียงใด และจะต้องคำนึงถึงแรงงานในการดูแล เอาใจใส่ต่อไก่งวงของผู้เลี้ยงแต่ละรายเป็นสำคัญ

Advertisements

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s