การเลี้ยงไก่งวงด้วยระบบ Free Range System


เลี้ยงไก่งวงด้วยระบบ Free Range System

ฟาร์มเลี้ยงไก่งวงของดาบตำรวจบุญเกิด กล่อมศิริ  เกษตรกรที่อำเภอกันธรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่เลี้ยงไก่งวงด้วยระบบการปล่อยเลี้ยงแบบอิสระ หรือ Free Range System  โดยได้รับความรู้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4  และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  จนได้กลายเป็นฟาร์มตัวอย่าง

ระบบ Free Range System นี้ ถือว่าเป็นพื้นฐานการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบอินทรีย์ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ หลักการก็คือเลี้ยงในอัตราที่ไม่หนาแน่น และพื้นที่โล่งนอกโรงเรือน แต่ก็ต้องล้อมรั่วเพื่อป้องกันสัตว์ภายนอกด้วย

ระบบนี้จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เลี้ยงแบบนี้อยู่แล้ว แต่มากำหนดให้คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ก็คือให้สัตว์ได้อยู่อย่างสบาย ในพื้นที่ที่เงื่อนไขของระบบกำหนดก็คือ 5 ตารางเมตร / ตัว เป็นอย่างน้อย ซึ่งจะเป็นแหล่งสำหรับหากินและเป็นการลดต้นทุนให้เกษตรกร

นอกจากนี้ยังจัดระบบแยกเลี้ยงเป็นสัตว์ส่วน เป็นโรงเรือนเลี้ยง พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ไก่งวง  ไก่รุ่น และไก่ขุน  เพื่อให้ดูแลได้ง่าย

เกษตรกรเลี้ยงโดยให้พ่อแม่พันธุ์ไก่งวงผสมพันธุ์และวางไข่แบบธรรมชาติ  แต่เมื่อลูกไก่ฟักออกจากไข่แล้ว จะย้ายมาเลี้ยงในกรงอนุบาล 1 เดือนครึ่ง จึงแยกไปเลี้ยงในโรงเรือนไก่รุ่น จนกระทั่งอายุ 3 เดือน ก็ปล่อยลงเลี้ยงในแปลงได้ โดยใช้เวลาเลี้ยงขุนอยู่อีกประมาณ 3 เดือน ก็จะสามารถขายได้

ข้อดีของไก่งวงก็คือราคาสูง ต้นทุนการเลี้ยงตํ่า ถ้าคุณเลี้ยงไก่งวงเพียงแค่ 10 ตัว คุณก็จะสามารถขายได้เป็นเงิน 10000 กว่าบาทเลยทีเดียว

ในด้านการตลาดนั้น จังหวัดมหาสารคาม ได้สนับสนุนให้เกษตรกรที่ผ่านการรับรองฟาร์ม นำเนื้อไก่งวงชำแหละมาวางขายไว้ที่ร้าน  Q shop ด้วย

เกษตรกรนำไก่งวงไปส่งโรงเชือด เสร็จแล้วจึงส่งเข้าร้าน Q shop ซึ่งจะต้องมีข้อมูลว่าไก่หมายเลขอะไร ? ใครเป็นคนเลี้ยง  ? เราสามารถตรวจสอบกลับไปได้ว่ามาจากฟาร์มจริงไหม ?

นับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจ ถ้าวางระบบการผลิตและการตลาดที่ดี ก็จะเป็นอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

Advertisements

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s